Sjukdomar

Nymferna är i allmänhet friska och tåliga fåglar. De är dock som de flesta andra fåglar känsliga för drag. Men det är stor skillnad på drag och frisk luft. Sommartid mår de bara bra av att få komma ut i friska luften men tänk på att inte ställa buren i direkt solsken och förvissa dig om att alla burdörrar är ordentligt stängda.
 
Alla fåglar är mycket skickliga på att dölja att de är sjuka. Många gånger har därför sjukdomsförloppet hunnit långt innan vi ser att de inte mår bra.
 
Det är därför viktigt att du lär känna din fågel så att du vet hur den normalt ser ut och uppträder i olika situationer. Kontrollera hur avföringen ser ut, både till färg och konsistens, hur mycket den äter och dricker per dag, hur aktiv den är när du är hemma, var den i allmänhet sitter när den sover och hur den andas både i vaket tillstånd och när den sover. Ju bättre du lär känna din fågel ju tidigare upptäcker du om allt inte står rätt till. Ett bra tips är att väga fågeln med jämna mellanrum så du känner till dess normala vikt.
 
Om du upptäcker något av de symptom som beskrivs längre ner på sidan så är det ett tecken på att fågeln inte mår bra. och du ska snarast kontakta en fågelkunnig veterinär. Ju bättre du kan beskriva symptomen för veterinären desto lättare är det för veterinären att ställa rätt diagnos.
 
Försök aldrig själv bota fågeln med 'huskurer' och ge den inte antibiotika eller något annat medicinskt preparat som inte ordinerats av veterinär för den aktuella sjukdomen.
Olika preparat är avsedda för olika sjukdomar och ska alltid ordineras av veterinär. Om du gett fågeln antibiotika eller liknande och sedan är tvungen att uppsöka veterinär så försvårar det, ja många gånger omöjliggör det för veterinären att ställa en korrekt diagnos och eventuella prover kan bli väldigt missvisande.
 
Vad du däremot ska göra om du har flera fåglar är att isolera den som är sjuk. Täck också över buren på tre sidor så att fågeln får lugn och ro. Har du möjlighet är det bra om du höjer temperaturen i rummet så fågeln slipper slösa energi på att hålla sig varm.
 
Några vanliga tecken på att fågeln inte mår bra är om den
- sitter uppburrad ofta kombinerat med hängande stjärt och vingar
- sitter på burgolvet och sover
- andas tungt ofta kombinerat med vippande stjärt
- andas tungt eller att det hörs ett pipande ljud när den andas
- ser slö ut på ögonen
- har rinnande ögon och/eller näsborrar
- har lös/vattnig avföring
- har annan färg på avföringen än den normalt har
- har tappat aptiten
- gör täta besök vid matskålen utan att äta något
- hulkar och stöter upp slem och ev även mat
- inte alls är intresserad av sin omgivning
- krystar och verkar 'hård i magen' utan att det kommer ut något
- har magrat
- sitter ointresserad och tyst en längre period vid situationer när den normalt är aktiv
 
Kom ihåg - ju snabbare du får sakkunnig hjälp desto större chans är det att din fågel blir frisk. Det är bättre att ringa veterinären en gång för mycket än en gång för lite.
 
Bli nu inte avskräckt för det är som det står i början. Nymfen är normalt sett en väldigt frisk fågel som sällan eller aldrig blir sjuk. Men det kan om oturen är framme vara bra att känna till olika sjukdomssymptom.
 
Ett tips är att du tar reda på vilka veterinärer i din närhet som är fågelkunniga och skriver upp deras telefonnummer. Det är bra om något skulle hända att på en gång veta vart du ska vända dig och i en sån situation slippa börja leta i telefonkatalogen.


 

A-vitaminbrist Antibiotika
Aspergillos (svampinfektion) Avföring - normal resp onormal
Candidainfektion (svampinfektion) Coccidia
Ensam hona lägger ägg Eteriska oljor
Faror i hemmet Fettlever
Fjäderplockning Frisk luft kontra drag
Giardia Giftiga växter
Husapotek  Inälvsparasiter (mask)
Kala fläckar hos lutino Karantän
Kräkning och uppstötning av foder  
Näbb- och fotskabb Om fågeln dör
Oönskad äggläggning Panikflygning nattetid
Parasiter Rakitis
Ruggning  
Skadligt för fåglar Teflon dödar
Ving- och kloklippning Zink och metallförgiftning

 

Copyright © Nymfkakadua 2002 - 2015