A-vitaminbrist

A-vitaminbrist, med eller utan sekundära infektioner är en tämligen vanlig åkomma hos våra burfåglar.

Fåglar som enbart utfodras med frö (speciellt solrosfrö) drabbas oftare eftersom fröer innehåller en mycket låg halt av A-vitamin.
A-vitaminbrist orsakar cellförändringar i andningsvägarna, matsmältningsorganen och fortplantningsorganen vilket gör att slemproduktionen förändras. Detta i sin tur leder till att bakterier och mikroorganismer
lättare får fotfäste och fågeln lättare drabbas  av infektioner.

En fågel som har A-vitaminbrist kan visa något/några av följande symptom: väsande andning, nysningar, täppta näsborrar, svullna ögon, diarré, avmagring, matt och dålig fjäderdräkt, dålig matlust och dålig andedräkt.
En fågel dör sällan som en direkt följd av A-vitaminbrist utan av en infektion som drabbar den på grund av den nedsatta motståndskraften och kroppens oförmåga att producera nya celler.

Om en fågel visar något av symptomen är det viktigt att så snabbt som möjligt kontakta en fågelkunnig veterinär. Oavsett om symptomen härrör sig från A-vitaminbrist eller någon annan sjukdom är det viktigt att fågeln
snabbt får behandling.

För att eliminera riskerna att fågeln drabbas av A-vitaminbrist kan man utfodra den med grönsaker som är rika på denna vitamin. Några av de frukter och grönsaker som innehåller mycket A-vitaminer är aprikoser, nektariner,
broccoli, morötter, mango och papaya. Maskrosblad innehåller också mycket höga halter av A-vitamin.

Ett foder som innehåller lite A-vitaminer saknar oftast även andra vitaminer och mineraler som är livsviktiga för fågeln.

Det är viktigt att ta reda på vilka grönsaker/frukter, frösorter och pellets som innehåller vilka vitaminer och näringsämnen för att på så sätt kunna variera och kombinera dieten för att se till att fågeln får alla de vitaminer
och mineraler den behöver.

Under Vitaminer kan du läsa mer om vitaminer och i vilka produkter de olika vitaminerna finns och vad de olika vitaminerna är bra för.

 

 

Copyright © Nymfkakadua.com 2002 - 2015