Eteriska oljor  

 

Alla eteriska oljor är mer eller mindre giftiga. De är i utvunnen form tusentals gånger starkare än växterna de kommer ifrån. Växterna de utvinns från innehåller även de stora mängder eteriska oljor. Bland de växter som många ger sina fåglar är basilika och persilja de som innehåller större mängder eteriska oljor. 
 
Fullt friska fåglar och även människor kan ta skada om de får i sig eteriska oljor. Flera av dessa skador kan bli mycket allvarliga och/eller bestående. Eteriska oljor kan också leda till döden. Det finns barn som dött efter att ha fått i sig mindre än en tesked av de mest giftiga oljorna.
 

En stor engångsdos1 eller långvarigt2 intag av små doser kan ge

• leverskada
• njurskada
• kraftig inflammation i tarmarna (smärta, illamående, kräkning, diarré)
• kramper
• förlamningar
• påverkan på centrala nervsystemet
• andningsförlamning
• kan leda till döden

 
Även fullt friska fåglar riskerar att få bestående lever- och/eller njurskador om de får foder som innehåller eteriska oljor. De som redan har skador på lever och eller njurar bör inte ges ens den minsta lilla bit av foder som innehåller eteriska oljor. Undvik därför att ge persilja och basilika som båda innehåller relativt stora mängder eteriska oljor.

 1 Med en stor engångsdos menas t ex att en hel kruka med växten sätts in till fåglarna så att de har fri tillgång

2 Med långvarigt intag avses att fågeln får av växten ifråga minst ett par gånger i veckan

 

 

Copyright © Nymfkakadua 2002 - 2015