Välja nymf

När du väl bestämt dig för att köpa en nymf så gäller det att hitta rätt fågel.
 
Oavsett om det är en unge eller en vuxen fågel du bestämt dig för så är det några saker som är viktiga att tänka på.
 
Ska du köpa en unge som du tänker ha som tamfågel ska du försöka få tag på en så ung nymf som möjligt. En unge är självständig vid ca 8 veckors ålder. Köp aldrig en unge som inte är helt självständig, utan förvissa dig om att den verkligen äter själv. Köp aldrig en unge du själv måste handmata. Det är svårt att handmata en unge så tro inte på den som säljer om denne säger att det är enkelt och enda sättet att få den tam. En nymfunge som precis är självständig är kontaktsökande och oftast mycket lätt att få tam. Att handmata själv kan innebära stora problem eftersom det inte alls är säkert att ungen äter och om oturen är framme så står du där med en undernärd och utmärglad unge som du måste åka till veterinär med.
 
Tänk också på att en lång transport på flera timmar kan påverka fågeln negativt så försök hitta en uppfödare inom någon timmes restid. Under en lång transport äter och dricker sällan en liten unge och tar resan mer än någon timme så är det inte alls bra för dem. Tar hemresan med ungen längre tid än någon timme måste du vara beredd att stanna och lämna ungen i lugn och ro så att den får möjlighet att äta.
 
Några saker du ska titta lite extra på oavsett om det är en unge eller en vuxen fågel är:
 
 • fjäderskruden ska vara slät och fin och inga matrester ska finnas i ansiktet på fågeln
 • fågeln ska inte ha några fjäderlösa (kala) fläckar
 • inga avföringsrester ska finnas runt kloaken
 • avföringen ska vara fast
 • ögonen ska vara klara och pigga. Nymfen ska titta på dig med nyfiken blick
 • fötterna ska vara släta och rena och den ska inte ha några förvridna tår eller klor *
 • klorna får inte vara förvuxna
 • näbben ska vara ren och fin och inte sned eller förvuxen
 • vaxhuden ovanför näbben ska vara slät och fin utan några utväxter
 • näsborrarna ska vara rena och torra och ha jämna fina kanter
 • den ska andas med näbben stängd och andetagen ska inte höras (pipiga eller rosslande andetag är tecken på problem med andningsvägarna)
* saknar den någon tå eller klo behöver det inte innebära att den påverkas av det men ta reda på varför och förvissa dig om att det är ordentligt läkt om det beror på en skada.  Betala inte heller "fullt pris" för en fågel som saknar en tå eller klo.
 

Köper du från en uppfödare ska du höra dig för om vad föräldrarna får för mat och vad de har fått under tiden de matat upp ungarna. Det är viktigt att ungarna matas upp med en varierad och näringsriktig kost. Enbart torrt frö är inte acceptabelt. Är det en handuppmatad* unge du köper ska den vara uppmatad med sk handuppmatningsfoder. Då vet du att den fått alla vitaminer och mineraler som är viktiga för att den ska utvecklas normalt och bli stark och livskraftig.

 
Fråga uppfödaren om denne haft någon smittsam sjukdom hos sina fåglar och om de i så fall är behandlade. Fråga också om ungen du funderar på att köpa är frisk. Självklart går det aldrig att garantera det till 100% men om uppfödaren har misstanke om något så ställs denne inför valet att antingen ljuga eller att lägga korten på bordet. Finns det minsta lilla misstanke om att ungen kan bära på någon smitta ska du vända dig till en annan uppfödare. Hör dig också för om övriga ungar i den kullen ungen du funderar på att köpa kommer från. Hur många ungar var det i kullen? Överlevde alla? Har någon eller några varit sjuka och i så fall vad ställdes det för diagnos.
Om någon dött försäkra dig om att det inte var av något som även övriga ungar kan vara drabbade av. Får du inga svar eller bara luddiga och svävande svar råder jag dig att inte köpa en unge från den kullen och helst inte från den uppfödaren överhuvudtaget.
 
 
Är fågeln ringmärkt? Då ska du höra dig för om vad det står på ringen. Är det en unge ska den vara ringmärkt med en fast ring, antingen en sk "föreningsring med årtal" eller med en sk "SF-ring". Är den ringmärkt med en föreningsring ska det vara årets ring. Godta inte svar som "Jag hade slut på årets ringar så jag satte på en gammal". Vänd dig då till en annan uppfödare. På de sk föreningsringarna står det löpnr, uppfödarens föreningstillhörighet och medlemsnummer samt årtal och på SF-ringarna står ett löpnummer, P och S. S står för att den är född i Sverige och P är storleken på ringen. Mer om olika typer av ringar finns på sidan Ringmärkning.
 

Köp aldrig "den lilla stackarn" som sitter i ett hörn på golvet. Det är inte normalt att fåglar sitter på golvet så något är inte som det ska med den fågeln.

 

Lite mer tips och hur du ska hitta uppfödare kan du läsa om på sidan Köpet och hemkomsten

 
 
* fr o m juli 2014 är det enligt Jordbruksverkets författningssamling SJVFS 2014:17 inte tillåtet att handmata fågelungar förutom i de fall föräldrarna inte sköter matningen som de ska.

 

Copyright © Nymfkakadua 2002 - 2015