Ringmärkning

De flesta uppfödare ringmärker sina ungar med fasta fotringar. En fast fotring är sluten utan skarv och den sätts på ungen när den är 10-12 dagar gammal. Om din fågel är ringmärkt med en fast fotring är det bara positivt och du ska inte ta bort ringen om inte fågeln har besvär av den. Ringen är fågelns unika identitet och garanterar att den är född det år som står på ringen. Ringen ska vara såpass stor att den inte sitter åt runt benet utan 'snurrar fritt' när fågeln rör sig. Ringen ska sitta på benet mellan foten och leden, inte ovanför leden. Om du märker att din fågel besväras av sin ring eller om ringen sitter åt runt benet då ska du vända dig till en veterinär som har specialtänger för att klippa av ringar utan risk för att skada fågeln. Om ringen sitter ovanför leden bör du också uppsöka en veterinär, antingen för att få hjälp att få ringen på rätt plats eller också att få den borttagen.
 
Att fågeln är ringmärkt garanterar dock inte att den är svenskfödd. Många nymfer importeras från andra länder och är ringmärkta med den typ av ringar som används i det landet.
Men det är enkelt att se på ringen om den är svensk eller ej.
 
Det finns två olika typer av svenska ringar (Hughesring resp SF-ring) som är godkända av Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF) och som endast säljs till den som är medlem i en förening som är ansluten till SF.
 
Den vanligaste av dessa är en färgad aluminiumring i olika färger år från år, sk Hughesring. Färgerna återkommer vart 6:e år. På ringen finns det ingraverat ett löpnummer som är fågelns unika nummer, en bokstavsförkortning på två till fyra bokstäver som är förkortning på den förening där uppfödaren är medlem, uppfödarens medlemsnummer och årtal utan sekelsiffra. Föreningsförkortningen och årtalet är skrivet från kant till kant och löpnummer och medlemsnummer står längs med (runt) ringen. Om fågeln är märkt med denna typ av ring så går det alltid att få reda på vem som fött upp den. Vänd dig till någon fågelförening eller skicka ett mail till Nymfkakadua så kan du få hjälp att spåra uppfödaren.
 
Den andra typen är också en aluminiumring men ofärgad, sk SF-ring. På den står det ett unikt löpnummer, en bokstav som talar om storleken på ringen och S för Sverige. På nymfringar är storleksbeteckningen P. Genom SF går det att få reda på vem ringen sålts till.
 
Det finns även öppna aluminiumringar. På dessa kan man tydligt se att det är en skarv. Dessa ringar kan även sättas på en vuxen fågel och det kan därför inte garanteras att det som står på ringen angående fågeln är korrekt. Men även en sådan ring är bra för identifiering av fågeln.
 

Det finns också plastringar i olika färger. Dessa används enbart för att man ska kunna skilja på de olika individerna om man har flera som är väldigt lika varandra.

 

En del importerade fåglar är ringmärkta av uppfödaren i ursprungslandet. Dessa ringar är oftast aluminiumfärgade och av inskriptionen så kan man se att det inte är en svenskfödd fågel då inskriptionen inte överensstämmer med någon av de ovan beskrivna inskriptionerna. På en del av dessa ringar står det årtal så man kan se när fågeln är född men tyvärr är det sällan det står någon landsbeteckning så man kan se varifrån fågeln kommer.

 

112101.jpg (19579 bytes)
Den vanligaste fasta fotringen för svenskfödda nymfer, sk föreningsring, Hughesring.

       

Den andra typen av fast fotring för svenskfödda nymfer, sk  SF-ring 

Färger på de sk föreningsringarna

Årtal

Färg

2015 Lila
2014 Ljusgrön
2013 Svart
2012 Röd
2011 Blå
2010 Orange
2009 Lila
2008 Blå

2007

Svart

2006

Röd

2005

Grön

2004

Orange

2003

Lila

2002

Röd

2001

Blå

2000

Guld

1999

Blå

1998

Grön

1997

Lila

1996

Orange

1995

Blå

1994

Röd

1993

Guld

1992

Rosa

1991

Ljusgrön

1990

Ljusblå

1989

Lila

1988

Orange

1987

Röd

 

   
Specialtång för att klippa av ringar. Tången griper endast om ringen och det finns ingen risk att skada fågeln när man klipper av ringen med denna typ av tång.

 

 

Copyright © Nymfkakadua 2002 - 2015