Omplacering

Känner du att du av någon anledning inte kan ha kvar din nymf och har bestämt dig för att omplacera den? Att hitta ett bra hem är kanske inte alltid så lätt. Då jag själv i många år hållt på med nymfer och uppfödning har jag fått många kontakter med nymfägare runt om i landet. Vill du ha hjälp att hitta ett bra hem till din nymf skicka ett mail till Nymfkakadua. Berätta lite om fågeln, ålder, kön, färg, om den är tam eller ej och vilka krav du har på den nya ägaren så försöker jag hjälpa dig. 
Var försiktig med till vem du lämnar din fågel. Förvissa dig om att personen ifråga har fågelvana eller "har läst på" så de vet vad som krävs av dem för att fågeln ska trivas och må bra. Förvissa dig också om att fågeln kommer att få stanna i sin nya familj och inte bara säljs vidare.
 
Lämna aldrig din fågel till någon för vidare omplacering till någon annan. Då har du ju ingen aning om hur din vän får det och inte vilka de nya ägarna är.
 
Om du lämnar din fågel till en "omplaceringsverksamhet" förvissa dig om att personen som driver den uppfyller alla krav enligt gällande lagar och förordningar. Bl a ska burarna som fåglarna sitter i uppfylla storlekskraven enligt lagen. Det ska finnas "karantänsburar" för nyinkomna fåglar och det ska finnas speciellt rum för sjuka fåglar. Det är också mycket viktigt att personen som driver verksamheten har stor kunskap om fåglar och fågelhållning så att de nya ägarna kan få all nödvändig information om arten och hur den ska skötas.

 

Copyright © Nymfkakadua 2002 - 2015