Burstorlekar

I Statens jordbruksverks författningssamling, SJVFS 2014:17, saknr L80 regleras bla de minsta tillåtna burstorlekarna. Många undrar vilka mått det är som gäller så därför finns nu tabellen med måtten att läsa här på sidan.

Den som vill läsa L80 i sin helhet kan göra det på Jordbruksverkets hemsida

SJVFS 2014:17 Saknr L80

Burfåglar                                                                                                        Bilaga 1

Utrymme

Fågelns längd 1)

      cm

minsta tillåtna yta  

minsta yta per fågel vid grupphållning 2)

längsta sidan skall vara minst

m

minsta höjd          

m

upp till 15 3) 0,31 0,03 0,7 0,6
16-20 4) 0,31 0,04 0,7 0,6
21-25 5) 0,45 0,055 0,9 0,6
26-35 6) 0,84 0,1 1,2 0,8
36-45 1,44 0,6 1,6 1,0
46-55 2,2 1,0 2,0 1,2
56-65 3,12 1,5 2,4 1,5
66-75 4,2 2,0 2,8 1,8
mer än 75 6,5 3,0 3,6 1,8

 

1) Mått från näbbspetsen till stjärtspetsen. Om stjärtfjädern saknas uppskattas måttet som om fjädern fanns. För änkor och vidafinkar i praktdräkt bortses från de förlängda stjärtfjädrarna, dock skall utrymmet vara så stort att fåglarna kan röra sig utan att stjärtfjädrarna, mer än tillfälligtvis, kommer i kontakt med burens golv eller väggar.
2) Vid häckning räknas endast föräldrafåglarna fram till dess att ungarna är flygfärdiga
3) Sebrafink, risfågel, måsfink, kanariefågel, kinesisk dvärgvaktel m.fl.
4) Undulat, dvärgpapegojor (Agapornis spp.) m.fl.
5) Diamantduva m. fl.
6) Nymfkakadua, skrattduva m.fl.
Utrymmets bredd
Utrymmets bredd skall vara minst 2 gånger fågelns längd, dock minst 45 cm.

 

Copyright © Nymfkakadua.com 2002 - 2015