Bur och tillbehör                           

En bur kan aldrig vara för stor. När du köper bur tänk på att du en dag kanske vill ha fler fåglar. Köp en stor bur redan från början eller en som är utbyggbar. Det finns en lag (SJVFS 2014:17, saknr L80) som reglerar minsta tillåtna storlek på burar för olika fågelarter. Enligt den ska nymfen ha en bur som är minst 0,84 kvadratmeter och längsta sidan ska vara minst 1,2 meter och höjden minst 0,8 meter. Bredden ska vara 2x fågelns längd vilket för en nymf är 0,7 meter. De i L80 föreskrivna burstorlekarna gäller alla och alltid. Enda undantagen är vid transport och när veterinär ordinerat mindre bur pga sjukdom. Vilka burstorlekar som gäller för andra fåglar kan du läsa på sidan Burstorlekar.

Buren ska ha undulat eller parakitgaller. Papegojburar har för brett mellan gallren så det finns risk för att fågeln sticker ut huvudet mellan spjälorna och om oturen är framme så kan den fastna. Buren ska vara praktisk och lätt att göra ren. Undvik runda burar och burar med välvda och pagodliknande tak. Platta tak är det bästa för då har fågeln lättare för att utnyttja burtaket som sittplats. Bygger du själv en bur med nät så ska det vara helsvetsat varmgalvinserat eller rostfritt nät med maskstorlek ca 12x12. Maskstorlek upp till 20x20 kan användas till nymfer men om det är ungar eller en liten fågel finns det risk för att den får ut huvudet genom maskor som är 20x20.  

Sätt in naturpinnar, gärna asp, rönn eller sälg, i olika grovlekar. Den grövsta 25-30 mm i diameter. Låt barken sitta kvar, det är en omtyckt sysselsättning för fågeln att sitta och bita i barken och skala av den. Ta aldrig grenar nära en väg och spola av dem i skållhett vatten innan du sätter in dem i buren. Ett grovt rep, från ena sidan av buren till den andra brukar vara väldigt omtyckt att sitta och gunga på.

Nymfer är mycket lekfulla fåglar och de uppskattar en ring att sitta och gunga i och en klocka (parakit/papegojstorlek) att pingla och även bita i. Det finns tyvärr ett ganska begränsat urval av leksaker som är lämpliga för nymfer men under blandat kan du läsa mer och få tips på lämpliga nymfleksaker. Men fyll inte buren med hängande saker utan lämna utrymme så den kan flyga från ena sidan till den andra.
Sätt också en en kalksten i buren.

Det finns ett flertal olika typer av mat- och vattenskålar att välja på. Det finns de som hängs på gallret och olika varianter att ställa på golvet. Till fodret kan du välja den typ du själv tycker bäst om men till vatten vill jag rekommendera en av den typen som hängs på gallret. Risken är stor att det kommer mycket frörester och annat skräp i vattnet om du har det i en kopp på golvet. Du bör ha åtminstone tre matskålar, en för frö, en för frukt och grönt och ev en för pellets. Kopparna bör rymma ca 1,5 - 2 dl mat respektive vatten. I allmänhet så räcker det med en vattenkopp.

Som bottenmaterial kan du använda det speciella alspån som finns att för fåglar eller så lägger du helt vanligt dagstidningspapper. Förr innehöll trycksvärtan bly men det är förbjudet sen många år tillbaka så tidningspapper är idag helt ofarligt. Ta bort ev häftklammer så inte fågeln gör sig illa på dem. Men du måste vara uppmärksam så din fågel inte äter papper. De flesta brukar bita och dra sönder pappret men så länge de inte tuggar i sig är det ingen fara.
Nymfer är inte beroende av sand för matsmältningen vilket man tyvärr kan läsa i äldre fågelböcker. Det är endast fåglar som inte skalar fröna som måste ha sand. Sanden kan göra skada för om fågeln äter större mängder kan det bildas som en cementklump i krävan och fågeln kan få krävförstoppning. Risken finns också att den om den äter mycket sand inte äter av sin mat och det leder på sikt till vitamin- och näringsbrist.

Placera buren på någon central plats i ditt hem men inte direkt framför ett fönster. Dels kan det dra från fönstret och så kan fågeln störas av ljus utifrån på nätterna. Ställ buren så att åtminstone en sida står mot en vägg. Fågeln känner sig tryggare då.

                                                                          

041009.jpg (3691 bytes) 44.JPG (38842 bytes) 79.JPG (42000 bytes)
Så här ska det inte se ut      Bra val   Bra val

 

080407.jpg (103192 bytes)
Ska du bygga voljär utomhus är det för fåglarnas säkerhet bra med dubbelt nät med minst 5 cm mellan näten.

 

Copyright © Nymfkakadua.com 2002 - 2015