Genetik

Vilken färg det blir på ungarna beror på föräldrarna och vilka anlag de bär på. Det finns tre genetiska mutationsanlag hos nymfen. Dessa benämns könsbundet, recessivt och dominant.

De könsbundna är pärl, isabell och lutino. De recessiva är brokigt och vithuvat. De dominanta är normalfärgad och silver.

Nedan följder en uppställning över de olika kombinationerna och vad de får för färg på sina ungar.
För de könsbundna mutationerna har 50% av varje angivits för ungarna. Det kan givetvis variera från par till par och från häckning till häckning. I normalfallet är det dock 50% men ett
flertal olika faktorer bidrar till vad det faktiskt blir för färg på ungarna.

Föräldraparet Ungarna
Båda normalfärgade 100% normalfärgade
Båda könsbundna (pärl, isabell, lutino) 100% könsbundet
Könsbunden hane och normalfärgad hona 50% normalfärgade hanar split för mutationen, 50% honor i hanens färg
Könsbunden hona och normalfärgad hane 50% normalfärgade hanar split för mutationen, 50% normalfärgade honor
Båda recessiva (brokig, vithuvad) 100% recessiva ungar
Recessive (brokig, vithuvad) och normalfärgad Alla ungarna split för det recessiva

Med normal menas normalfärgad grå. Split för en mutation innebär att nymfen är normalfärgad men bär på anlaget för färgen.

 

Copyright © Nymfkakadua 2002 - 2015