Animaliskt protein

De flesta av de arter parakiter, papegojor och kakaduor som vi har som burfåglar är i vilt tillstånd inte vegetarianer. Det finns till och med arter som måste få proteiner i form av levande foder för att de ska må riktigt bra. Tack och lov så hör inte nymferna dit. Men en liten bit tillagat kött eller kyckling nån gång då och då brukar vara uppskattat. Det får dock inte vara starkt kryddat. Jag har själv flera gånger sett att mina nymfer när de sommartid sitter i utomhusvoljärer smaskar i sig både det ena och det andra. Både myror, spindlar och små skalbaggar slinker ner.

Tyvärr finns det inte mycket forskning kring hur mycket animalisk protein vilt levande papegojor och parakiter egentligen äter. En undersökning gjord av en australiensisk forskare, J.L. Long i början på 1980-talet och publicerad i Australien Wildlife Research 1984 visar dock att åtminstone de tre arter som ingick i försöket åt en hel del animalisk protein. Long studerade under en två-årsperiod foderintaget hos tre olika arter i västra Australien. De arter som ingick i studien var Stanleyrosella, Port Lincolnparakit och Rödhätteparakit. Under den tid som undersökningen pågick samlades det varje månad in 5-10 fåglar av resp art från tre olika geografiska platser. Fåglarna fångades in och krävan tömdes på innehållet och sedan släpptes fåglarna omedelbart igen. Sammanlagt undersöktes 240 Stanleyrosellor, 242 Port Lincoln och 146 Rödhätteparakiter. Det som fåglarna ätit torkades och undersöktes sedan i mikroskop. Insekter hittades under alla årets månader men det var en markant ökning under senvintern och under försommaren då andelen insekter var 9,8-11,9 % av det totala foderintaget. Övriga delar av året var andelen insekter 1-3%. De insekter som fåglarna ätit kom huvudsakligen från fem olika insektsfamiljer och bestod av både larver, puppor och insekter

 

Copyright © Nymfkakadua.com 2002 - 2015